ภาษาไทย

Home / ภาษาไทย

สวัสดีครับ

ผมให้บริการล่ามและการแปลระหว่างภาษาไทยและอังกฤษ ประสบการณ์โดยรวมเกือบ 20 ปีครับ ให้บริการลูกค้าทั้งบุคคลทั่วไปและบริษัทต่างๆในหลากหลายอุตสาหกรรม รวมถึงบริษัทขนาดใหญ่ติดทำเนียบ 500 บริษัทชั้นนำของโลกที่จัดทำโดยนิตยสารฟอร์จูน (Fortune 500 List) บริษัทที่ปรึกษาและตรวจสอบบัญชี และสำนักกฎหมายข้ามชาติชั้นนำหลายแห่ง

ผมสามารถให้บริการล่ามได้ทั้งแบบสลับ (consecutive interpreting) หรือที่หลายๆสำนักอาจจะใช้คำว่าล่ามต่อเนื่อง และแบบฉับพลัน หรือ แบบแปลพร้อม (simultaneous interpreting) ครับ “ล่ามแปลสลับ” คือการแปลแบบสลับกันระหว่างผู้พูดกับล่าม ซึ่งเป็นแบบที่พบเห็นกันบ่อยมากที่สุด ส่วน “ล่ามฉับพลัน” หรือ “ล่ามแปลพร้อม” เป็นการแปลแบบที่ผู้พูดสามารถพูดได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องหยุดเลย ส่วนล่ามก็จะทำการแปลไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดเลยเช่นกัน ซึ่งในกรณีนี้ส่วนใหญ่จะต้องใช้อุปกรณ์หูฟังและไมค์ลอยหรือตู้ล่าม อย่างที่เราเห็นกันในการประชุมสหประชาชาติครับ

การแปลของผมครอบคลุมเอกสารแทบจะทุกประเภท ตั้งแต่จดหมายส่วนตัว, แบบฟอร์ม, นโยบายบริษัท, หนังสือราชการ, สัญญาทางการค้า, เอกสารศาล และอื่นๆอีกมากมาย

ในแง่ของการล่าม ผมให้บริการล่ามในหลากหลายกิจกรรม เป็นต้นว่า

 • การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ  (business negotiations)
 • การนำเสนองาน (presentation)
 • การประชุมพนักงาน และการประชุมการปฏิบัติงาน (staff /operation meeting)
 • การประชุมประจำรอบการขาย (sales cycle meeting)
 • การประชุมใหญ่พนักงานบริษัท (corporate conference)
 • การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี (annual shareholder meeting / annual general meeting – AGM)
 • การประชุมเปิดปีการเงินบริษัท (corporate annual kick off meeting)
 • กิจกรรมสร้างทีม (team building)

      

 • การถ่ายทำภาพยนตร์ (film shooting)
 • การฝึกอบรมเรื่องผลิตภัณฑ์และการขาย (sales / product training)
 • การพัฒนาทักษะและความสามารถส่วนบุคคล (personal / skill development)
 • การวิจัยตลาด (market research)
 • การสัมภาษณ์ผู้บริโภค (focus group / consumer home visit research)
 • การตรวจสอบภายในองค์กร (internal audit)
 • การเยี่ยมชมโรงงาน (factory visit)
 • การให้การในศาล (court hearing)
 • การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และการอนุญาโตตุลาการ (arbitration, mitigation and conflict settlement)

 

คุณลักษณะที่แตกต่าง

    

ผมผ่านการศึกษาและฝึกฝนทั้งทางด้านวิศวกรรมและการบริหารธุรกิจ มีความสนใจกว้างขวางและชอบค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอๆ นอกจากนี้ผมเคยปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆในหลากหลายอุตสาหกรรม ด้วยเหตุนี้ผมจึงสามารถให้บริการล่ามได้ครอบคลุมหลายอุตสาหกรรม นอกจากนี้ผมยังมีจุดแข็งที่เอื้อต่อการล่ามคือ

 • สามารถออกเสียงภาษาอังกฤษได้ถูกต้องและมีสำเนียงใกล้เคียงเจ้าของภาษา ทำให้ง่ายต่อผู้ฟังที่มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่
 • ผมไม่ได้แปลแค่ “คำ” แต่แปล “ความหมายของคำ” ตามบริบทที่ปรากฏในขณะนั้น มีความใส่ใจในรายละเอียด และเข้าใจว่ามันส่งผลต่อภาพรวมอย่างไร

          

 • สามารถเข้าใจแก่นของเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีความสนใจกว้างขวางและลักษณะการคิดที่มองจากหลายแง่มุม
 • สามารถระบุนัยที่เป็นแก่นสำคัญได้ในสภาวะการณ์ที่สลับซับซ้อนหรือยุ่งเหยิง
 • สามารถประมวลข้อมูลเพื่อตั้งคำถามที่ชัดเจนเพื่อให้ได้คำตอบที่ตรงประเด็น
 • สามารถเชื่อมต่อกับบุคคลได้ทุกวัยซึ่งจะนำไปสู่การสนทนาได้อย่างไม่ติดขัด อันจะมีประโยชน์ต่อการสัมภาษณ์หรือเก็บข้อมูลเพื่อประมวลผล
 • สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆและประยุกต์ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
 • เป็นผู้สนใจค้นหาความรู้เชิงลึก และสามารถคิดวิเคราะห์ได้ดี
 • เป็นคนคิดนอกกรอบ และสามารถบรรลุเป้าหมายได้ด้วยวิธีที่เปี่ยมประสิทธิภาพที่สุด

 

ทั้งหมดนี้ทำให้ผมสามารถเรียนรู้และเข้าใจสิ่งต่างๆรวมถึงวัตถุประสงค์ของภารกิจของท่านได้อย่างรวดเร็วทั้งในรายละเอียด, นัย และบริบท และด้วยความเข้าใจนี้ ผมสามารถให้บริการล่ามได้อย่างแม่นยำตรงประเด็น ซึ่งจะช่วยให้ท่านบรรลุเป้าหมายได้ง่ายขึ้นอย่างประหยัดทั้งเวลาและทรัพยากร

 

 

ล่ามอังกฤษแต่ละท่านมีพื้นฐาน ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญแตกต่างกันไป วิธีที่ดีที่สุดในการคัดสรรล่ามให้เหมาะสมกับภารกิจของท่านคือการทดสอบทักษะของล่ามก่อนการมอบหมายงาน ท่านสามารถติดต่อผมได้ทางโทรศัพท์เพื่อทำการทดสอบดังกล่าว เพื่อให้เป็นที่ประจักษ์ว่าผมสามารถเอื้อต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจธุระท่านได้อย่างไร

 

หมายเลขโทรศัพท์ของผมคือ 086-888-3944 หากว่าท่านใช้ LINE ท่านสามารถแอ๊ดผมได้ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ หรือ QR code ข้างล่างนี้ครับ